"ly-nhuoc-dong" (Có 1 kết quả)

Lý Nhược Đồng đón tuổi 56

Diễn viên Hong Kong Lý Nhược Đồng tái hiện cảnh ngủ trên dây giống Tiểu Long Nữ, dịp sinh nhật 56 tuổi, ngày 16/8.