Năm 2023

03/10/2023 01:27

Năm 2023- 2024: Sang tên sổ đỏ bắt buộc phải có 3 loại giấy tờ này, nắm lấy để dùng khi cần thiết

07:32, Thứ ba 03/10/2023( PHUNUTODAY ) - Theo quy đinh của Luật đất đai khi sang tên sổ đỏ cần phải có đủ những loại giấy tờ này nếu không sẽ không thể thực hiện.Sang tên sổ đỏ là gì?

Sổ đỏ là tên gọi tắt của quyền sử dụng đất. Khi một người muốn sang tên, chuyển nhượng, mua bán, hay cho tặng một mảnh đất nào đó thì cần phải sang tên đổi chủ cho người đó. Tuy nhiên, để việc sang tên này được tiến hành đúng thủ tục người dân cần mang theo 3 loại giấy tờ bắt buộc dưới đây ai không có đủ sẽ không thể nào tiến hành sang tên sổ đỏ được.

Những giấy tờ cần có khi sang tên sổ đỏ?

Theo khoản 1, khoản 2 Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 thì, trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện như sau:

Người sử dụng đất nộp 1 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, gồm gồm:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, lập tại tổ chức công chứng nơi có đất.

Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

Năm 2023

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:

- Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;

- Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất;

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi UBND cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Năm 2023

Những loại phí, lệ phí phải nộp khi sang tên sổ đỏ* Lệ phí trước bạ

Theo quy định của Luật đất đai và theo Điều 3 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân khi đăng ký quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất phải nộp lệ phí trước bạ.

* Phí thẩm định hồ sơ

- Do HĐND các tỉnh, thành quy định:

Thông tư 85/2019/TT-BTC quy định phí thẩm định hồ sơ khi sang tên nhà đất thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) nên mức thu giữa các tỉnh, thành sẽ khác nhau.

- Mức thu: Dao động từ 500.000 đồng - 05 triệu đồng (thông thường từ 500.000 đồng đến 02 triệu đồng)

Xem chi tiết tại: Phí thẩm định hồ sơ cấp Sổ đỏ của 63 tỉnh thành

* Lệ phí cấp Giấy chứng nhận (lệ phí làm bìa đỏ mới)

- Khi sang tên nhà đất nếu người nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho yêu cầu và được cấp Giấy chứng nhận mới sẽ phải nộp khoản lệ phí này.

- Mức thu: Dù các tỉnh thành thu khác nhau nhưng đều thu dưới 100.000 đồng/lần/giấy.

Như vậy để sang tên sổ đỏ người dân cần có đủ 3 giấy tờ trên và cần đóng đủ 3 loại phí sang tên kèm theo thì thủ tục mới được hoàn thiện. 

10 trường hợp nhà có sổ đỏ, nhưng không được cấp chứng nhận quyền sở hữu: Người dân nên biết sớmChỉ có 3 đối tượng đi khám chữa bệnh trái tuyến vẫn được hưởng 100% BHYT

Nguồn phunutoday.vn

Năm 2023 - Xã Hội